گروه آموزشی پرورشی خزل

آثار وفعالییتهای مربیان پرورشی منطقه خزل

بسمه تعالي

موضوع : فعاليتهاي گروهي و اجتماعي – درس پرورشي : پايه دوم راهنمايي وحدت بخش خزل استان همدان

 

نام : سيد حسن    نام خانوادگي : حسيني   شماره پرسنلي : 78781338   تعداد دانش آموزان : 26 نفر   وقت : 30 دقيقه

 

 

 

قبل از تدريس

 

شروع

حضور و غياب ، بررس وضعيت روحي و رواني دانش آموزان در نگاه اول احوالپرسي

 

آمادگي و لوازم

1-      مروري بر درس گذشته (دوستي و دوست يابي) بررسي تكاليف قبلي و انجام وظايف محوله

2-      وايت برد و ماژيك ، تراكت (4 مورد)،كره جغرافيايي ، چسب نواري ، كتاب و طرح درس ، تهيه آيات و احاديث مرتبط بادرس

تعيين هدفهاي تدريس و رفتاري

دانش آموزان در پايان تدريس اين مبحث بايد به اهداف زير دست يابند :

1-      زندگي اجتماعي را در قالب كلامي توضيح دهند .

2-      اهميت فعاليتهاي گروهي را بدانند .

3-      در فعاليتهاي گروهي كه از سوي معلم ارائه مي شود با اشتياق  شركت نمايند .

4-      فعاليتهاي فردي و جمعي خود را تحليل نمايند و توضيح دهند

ارزشيابي تشخيصي

درس تدريس شده  قبلي  دوستي ودوست يابي (فرايند تعيين توانايهاي فراگيران )

-          اهداف درس قبلي در قالب پرسش از دانش اموزان بصورت زير بررسي شود .

-          آيا شما دوست داريد ؟

-          آيا با معيارهاي كه با هم بررسي كرديم مطابقت دارد ( صداقت ،امانتداري ، ايمان ، پاكدامني )

-          اگر ندارد چه برنامه اي براي آن داريد ( تذكر جهت اصلاح – تغيير رفتار – و امر به معروف و قطع ارتباط )

-          انواع دوستي و حد و حدود آن ........

تعيين شيوه تدريس

1-      روش استقرايي- روش بحث گروهي 3- روش فعاليت گروهي و فردي

     - پرسش از دانش اموزان – جمع اوري و جوابهاي آنان – تجزيه و تحليل جوابها – اصلاح و روش بكار گيري

ساماندهي شرايط و تدريس

سوال : دانش اموزان عزيز توجه فرماييد و بدقت به سوال ما پاسخ دهيد در پايان نتيجه گيري خواهيم كرد .

شهركي راكه همه مي شناسيد چقدر ارزش دارد ج : بسيار زياد

س : اگر همه آن را به شما بدهند فقط شرطش اين باشد كه شما به تنهاي آنجا زندگي كنيد قبول مي كنيد ؟

ج : خير

س :‌چرا

انسان موجودي اجتماعي است و به همديگر احتياج دارند و نمي توانند به تنهايي زندگي كنند ( هدف اول )

سوال :‌قرار شد (در جلسه قبلي ) گروههاي مختلف كلاس در خصوص زندگي جمعي و فعاليتهاي گروهي آثار خود رادر قالب روزنامه ديواري ، نقاشي ، خلاقيت ، مقاله و .... با خود بياورند تا در جمع كلاس آنها را بررسي نماييم و نتيجه گيري كنيم .

يكي يكي آثار دانش اموزان توسط خود آنان در تابلو نصب شده و درباره آن توضيح مي دهند نظرات مختلف و انتقادي نيز در بحث گروهي بررسي مي شوند (هدف دوم و سوم ).

دانش اموزان در خصوص آثار ويژه خود توضيح مي دهند و نتيجه گيري مي كنند .

 

ارزشيابي و سنجش عملكرد

نتايج بدست امده از بحث دانش اموزان در قالب تراكت تهيه شده يا نوشتن روي تابلو ثبت مي شود و دانش اموزان آن را يادداشت مي نمايند .

زندگي اجتماعي و فعاليتهاي گروهي را توضيح دهيد . اهميت فعاليتهاي گروهي و كار اجتماعي بيان نمايند – در كار گروهي با اشتياق از خود علاقه نشان دهند و با دوستان خود همكاري نمايند

پايان تدريس

-          مشخص نمودن موضوع بحث جلسه آينده ( قانون و اهميت آن در ا جتماع و  كار گروهي )

-          تعيين گروههاي مختلف ، تحقيق ، روزنامه ديواري ، مقاله ، نقاشي و فعاليتهاي خود جوش دانش آموزان ، نظير خلاقيت ، شعر و .....

-          تهيه وسايل مورد نياز جهت تدريس توسط مربي (خود) و دانش آموزان ( درس قانون )

 1- تهيه كتاب قانون اساسي 2- تهيه تراكت 3- بريده جرايد 4- سخنان رهبران ديني 5- كمك به دانش آموزان مستعد 6- تعيين گروههاي مختلف

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 12:2  توسط دبیران منطقه و نظارت کارشناس منطقه  |